محل تبلیغات شما

امروز هم زود گذشت چه زودعمر میرود یا بعضی وقتها روزها هم فراموش میشه وهیچ وقتی برای روزهای که گذشته یا باید بگذرد رانزاشتیم این هم یک قانون فراموشی که شاید بهش باید بگیم بی خیالی دیگه حتی کتابها هم باعث سرگرمی نیستن وروز بروز دنبال یک سرگرمی جدیدیم یکی بازی ودیگری رایانه وووحالا باید ببینیم عمر را چگونه با افتخار به پایان برسانیم وافتخار رااز کجا پیدا کنیم وقتی یک بار درزندگی موجب افتخار خانواده بشی تا زنده ای ف اموش نمیشه واین زندگی رو شیرین تر میکنه نباید فکر کنی بیهوده وبی فایده ای چون خودت رو ضعیف نشان میدهی فکر کن درتوناشناخته هایی که باید پیدا بشه وتوهم با امید وتلاش به انها دست پیدا میکنی


دنیایی پراز رمز وراز

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
حرمک جلس جایی برای شاد بودن تارا طب emmyyhcijcoy43 Zuhause پزشکی واردات و فروش سگ چاوچاو اصیل موسسه حقوقی میزان صدر پارسه ارزانی مجموعه وب تکنولوژی